ساخت بازی معمایی با یونیتی

ساخت بازی معمایی با یونیتی

پکیج آموزشی ساخت بازی معمایی دو بعدی در یونیتی

آموزش ویدیویی مرحله به مرحله به زبان فارسی

15 قسمت آموزش قدم به قدم

امروز و در این پکیج آموزش ساخت بازی های معمایی دو بعدی را برای شما آماده کرده ایم ک شامل طراحی کاراکتر تا اجرا  وطراحی بازی تا مرحله اجرا در محیط یونیتی می باشد.

 

با ما ناب ترین باشید


ضوابط و استانداردهای فرایند خدمات غذایی

حجم فایل : 1.1 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 58
ضوابط و استانداردهای فرایند خدمات غذایی - ظاهر و مخلفات غذا - تنوع غذایی - امکان انتخاب نوع غذا - نحوه چیدمان و سرو غذا - ظروف و
سینی مورد استفاده در توزیع غذا - نحوه پذیرایی از بیمار - تکریم و احترام به بیمار ضوابط عقد قرارداد واگذاری تهیه و طبخ غذای بیمارستان به پیمانكار کارشناس تغذيه معاونت درمان به عنوان نماينده فني دانشگاه در جلسات مناقصه حضور دارد.

کارشناس تغذيه و کارشناس بهداشت محيط بيمارستان هر کدام در حيطه وظايف خود در تمامي مراحل عقد قرارداد بيمارستان )از زمان تنظيم برگ شرايط مناقصه تا امضاء( با شرکت پيمانکاری حضور فعال داشته و پرداخت مبلغ ماهيانه قرارداد منوط به تاييد اين کارشناسان بوده و کارشناس تغذيه مجاز به جريمه و يا کسر پرداخت بر اساس چک ليست فعاليت پيمانکار و متناسب با تخلف ميباشد. پيمانکاران برای شرکت در مناقصه، ليست پرسنل خود را اعم از متصديان امور طبخ، نماينده تام الاختيار، کارگران متصدی تهيه وتوزيع، انباردار را با ذکر مدرک تحصيلي و تأييديه مهارتهای شغلي و گواهي شرکت در کلاسهای آموزش اصناف، ارائه مي نمايد و درهنگام عقد قرارداد با بيمارستان، مدارک تمامي پرسنل خود را جهت تأييد در اختيار تيم مديريت بيمارستان شامل رئيس و مديربيمارستان، مسئول حراست و کارشناس تغذيه قرار مي دهد. در صورت تأييد کارکنان، بيمارستان با فرد مورد نظر قرارداد منعقد مينمايد. در جلسه مناقصه؛ کيفيت خدمات و سابقه کار، حسن شهرت در فعاليت های قبلي، توانايي تامين مواد اوليه سالم و مناسب معرفي شده از سوی کارشناسان تغذيه و بهداشت محيط بيمارستان، رعايت استانداردها، تجربه و دانش فني نيروی انساني شرکت پيمانکاری ، بعنوان معيارهای اصلي انتخاب، مورد بررسي و مد نظر قرار مي گيرد. خدمات شرکت تامين کننده غذای بيمارستان در طول مدت همکاری، مورد ارزيابي قرار گرفته و حداقل 75 % پرداختي به پيمانکار منوط به اجرای دقيق شرح خدمات در عقد قرارداد، ارائه گزارش کارکرد و تحويل کليه خروجي های مديريتي و فني موارد پروژه بر اساس چک ليست کارشناسان تغذيه و بهداشت محيط مي باشد شرکت برنده در مناقصه موظف است رسما و کتبا يک نفر نماينده تام الاختيار با حداقل مدرک کارشناسي در يکي از رشته های تغذيه، گروه بهداشت يا هتلداری برای حضور مستمر در ساعات تهيه، طبخ و سرو غذا جهت پاسخگويي به کارشناس تغذيه در امور مربوط به اشپزخانه به بيمارستان معرفي نمايد. نماينده تام الاختيار پيمانکار جهت پاسخگويي و ايجاد هماهنگي لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد بطورتمام وقت در بيمارستان حضور داشته و دارای حداقل تحصيلات مرتبط با غذا يا حداقل مدرک آموزشي مرتبط و معتبر است. الزامات و استانداردهای واحد تغذيه توسط پيمانکارخارجي)در موارد برون سپاری( رعايت شده، کارکنان مربوطه از آن آگاهي داشته و بر اساس آن عمل مي نمايند. کارشناس تغذيه بر اساس ضوابط بخش تغذيه و منوهای غذايي استان...

22 عدد عکس پیاز با پسوند png با کیفیت بالا- حجم: 65 مگابایت

22 عدد عکس پیاز با پسوند png با کیفیت بالا- حجم: 65 مگابایت

22 عدد عکس پیاز با پسوند png با کیفیت بالا- حجم: 65 مگابایت

این مجموعه شامل 22 عکس با کیفیت بالا از پیاز است که کاملا بدون بکگراند و آماده استفاده در طراحی وب و گرافیک می باشد.